Αλληλεγγύη στην ΕΥΑΘ απο την AoW Berlin


 

 

Solidarity adress to EYATH

Απο αυτόματο εργαλείο translate

«Αγαπητοί συνάδελφοι της ΕΥΑΘ !
Η συμμαχία της δημοσίας διαχείρισης των υδάτων ( AOW ) e . V. ως εκπρόσωπος της
συμφέροντα των δημόσιων επιχειρήσεων και των ενώσεων στον γερμανικό τομέα των υδάτων
δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα σας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στην Θεσσαλονίκη .
Το νερό είναι κοινό αγαθό και θεμελιώδους σημασίας . Η παροχή καθαρού
νερό για όλα τα ανθρώπινα όντα πρέπει να εξασφαλίζεται σε προσιτό κόστος . Ο καλύτερος τρόπος για
αυτό είναι η δημόσια/δημοτικής ιδιοκτησία. Από την εγγύτητα των τοπικών αρχών
στους πολίτες μια καλή ποιότητα , η προσοχή στις τοπικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των
οι πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι .
Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικές για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας .
Ως εκ τούτου , η ευθύνη των δήμων και της ιδιοκτησίας πρέπει να ασφαλίζονται .
Ιδιώτες ή εταιρείες, δεν πρέπει να πλουτίζουν σε υψηλά κέρδη στο νερό
προμήθεια !
Σας ευχόμαστε στο δημοψήφισμα και ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της τύχης !
Με εκτίμηση
Christa Hecht
————————————————– —————————–
Γενικός Διευθυντής
Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft ( AOW ) eV
Reinhardtstr . 18α
10117 Βερολίνο
Tηλ. +49 30 39 74 36 – 19
Φαξ +49 30 39 74 36 – 83
[email protected]
www.aoew.de»