Συμπαράσταση από το κίνημα του νερού του Βερολίνου


Συμπαράσταση από το κίνημα του νερού του Βερολίνου (Berlin Wassertisch) στο SOSτε το Νερό και το δημοψήφισμα στις 18/5
Berlin, 26.04.2014
Claus Kittsteiner
Solidarität Berlin – Thessaloniki – Referendum 18.05.2014