FAQ – Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1


Προσπαθούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρειαζόμαστε όμως και την βοήθεια σας. Άν γνωρίζετε κάτι παραπάνω πάνω σε κάποιο θέμα ή έχετε κάποια ερώτηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα εδω.

 

Απο το site της κίνησης <<136>>

«ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

«Συμφωνείτε με την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.; ΟΧΙ ή ΝΑΙ;»

 

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Μαΐου 2014, ταυτόχρονα με την διεξαγωγή του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, στα ίδια, κατ’ αντιστοιχία, εκλογικά τμήματα και με τους ίδιους εκλογικούς καταλόγους.

 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΚΜ) το δημοψήφισμα θα διεκπεραιωθεί οργανωτικά ως εξής:

Σε κεντρικό επίπεδο:

  • Από μια 5μελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ ΚΜ, ως Πρόεδρος, ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος των Εργαζομένων της ΕΥΑΘ και ένας εκπρόσωπος της «Κίνησης 136». Η 5μελής αυτή Επιτροπή συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στο δημοψήφισμα και παίρνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο κεντρικό επίπεδο.
  • Από μια Εκτελεστική Επιτροπή 13 μελών, 11 από τα οποία ορίζουν οι εξυπηρετούμενοι από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Δήμοι (1 ο καθένας), και από 1 μέλος ορίζουν το Σωματείο των Εργαζομένων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και η “Κίνηση 136”.
  • Από μια Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που θα ορίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και θα αποτελείται από εθελοντές-μέλη του χωρίς αμοιβή.

Σε επίπεδο Δήμων και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης:

  • από τοπικές συντονιστικές επιτροπές, που συγκροτούνται σε επίπεδο κάθε Δήμου, και σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, και αποτελούνται από 1 εκπρόσωπο του οικείου Δήμου, 1 εκπρόσωπο του Σωματείου των Εργαζομένων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και 1 εκπρόσωπο της “Κίνησης 136”. Με την απόφαση της συγκρότησης της κάθε τοπικής συντονιστικής επιτροπής, ένα από τα μέλη της ορίζεται ως συντονιστής της και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της τοπικής και της κεντρικής συντονιστικής επιτροπής.
  • Από Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές που θα συγκροτηθούν σε κάθε Δήμο και Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με εισήγηση των συντονιστικών επιτροπών και απόφαση του οικείου Δήμου. Επικεφαλής των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών θα είναι εθελοντές-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σε Επίπεδο ΠΕΔ ΚΜ και οι Συντονιστικές Επιτροπές σε επίπεδο Δήμων, αποτελούνται από άτομα τα οποία έχουν ως αποκλειστική ευθύνη την οργάνωση και την εύρυθμη διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο δημοψήφισμα του Νερού και δεν είναι επιφορτισμένα με άλλα καθήκοντα ή ασχολίες (π.χ. υποψήφιοι) που αφορούν στις Δημοτικές, Περιφερειακές ή Ευρωεκλογές.»

 

 

Ποιες εκλογικές περιφέρειες περιλαμβάνει η Ύδρευση Θεσσαλονίκης;

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ-Α-169-2001 Άρθρο 26

Περιοχή δραστηριότητας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και επέκτασή της

1. Η δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. εκτείνεται : (α) για τη μεν ύδρευση στις περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεαπόλεως, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Πανοράματος, κα­θώς και στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (β) για τη δε αποχέτευση (αα’) στις περιοχές των Δήμων Θεσσαλο­νίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Σταυρού­πολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαβατών, Ελευθερίου – Κορδελιού, Ευό-σμου, Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, στα δια­μερίσματα Ιωνίας και Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας, η οποία καλείται «Περιοχή Α», (ββ’) στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ποτα­μών Γαλλικού και Αξιού μέχρι θαλάσσης, στην οποία πε­ριλαμβάνεται η βιομηχανική ζώνη της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώ-ρου, τα διαμερίσματα Αγ. Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυ­ρας, του Δήμου Αγ. Αθανασίου και τα διαμερίσματα Χα­λάστρας και Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας, η οποία καλείται «Περιοχή Β», (γγ’) στην περιοχή που εκτείνεται επί της ζώνης των υψωμάτων του πολεοδομικού συγκροτή­ματος Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φι-λύρου του Δήμου Χορτιάτη, η οποία καλείται «Περιοχή Γ», (δδ’) στην περιοχή που εκτείνεται από τους Δήμους Κα­λαμαριάς και Πανοράματος, μέχρι τα δημοτικά λουτρά Σέδες και μέχρι το αεροδρόμιο Μίκρας και περιλαμβάνει τη βιομηχανική περιοχή και τα Διαμερίσματα Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και το Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλι­κών, η οποία καλείται «Περιοχή Δ» και (εε’) στην περιοχή που εκτείνεται από το αεροδρόμιο Μίκρας και τα Διαμερί­σματα Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων και Αγ. Παρασκευής μέ­χρι τη θάλασσα και περιλαμβάνει τα Διαμερίσματα Αγ. Τριάδας, Περαίας, Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού και τα Διαμερίσματα Ν. Μηχανιώνας, Εμβόλου και Αγγελο-χωρίου του Δήμου Μηχανιώνας, η οποία καλείται «περιο­χή Ε».

2. Με σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., δύναται να συμφωνηθεί η περιέλευση κατά κυριότητα του δικτύου του στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και η εκ μέρους της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ανάληψη της υποχρέωσης παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους κα­ταναλωτές του εν λόγω Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τους ειδικό­τερους όρους που θα προβλέπει η οικεία σύμβαση.

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και του αντίστοιχου δήμου ή κοι­νότητας μπορεί να συμφωνηθεί η επέκταση της δραστη­ριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στην περιοχή του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται τα θέματα της παραχώρησης στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων των δι­καιωμάτων των δήμων ή των κοινοτήτων επί των χρησιμο­ποιούμενων για την ύδρευσή τους υπόγειων και επιφανει­ακών υδάτινων πόρων, των πηγών και εγκαταστάσεων γε­νικά υδρεύσεως (ιδίως δεξαμενών, αντλιοστασίων, υδραγωγείων), καθώς και των δικτύων ύδρευσης και απο­χέτευσης, με τις αντίστοιχες εδαφικές εκτάσεις και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών και μπο­ρεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με την εκτέλεση της σύμβασης θέμα. Η σύμβαση αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­σης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας – Θράκης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονο­μίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό­σιων Έργων και Μακεδονίας – Θράκης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α., μπορεί να επεκταθεί η δραστηριότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και σε άλ­λες περιοχές.

5. Στις γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και που παύουν να ανήκουν στα διοικητικά όρια δήμων και κοινοτήτων στις οποίες εκτείνεται η δραστηριότητα της Εταιρείας, εξακολουθούν να παρέχονται υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τους ίδιους όρους.

 

 

Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα;

 

Οι κάτοικοι των δήμων (ταξινόμηση κατά αριθμό εκλογικών κέντρων)

Θεσσαλονίκης (Διαμερίσματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Τριανδίας) (69 εκλογικά κέντρα)

Νεάπολης-Συκεών  (20 εκλογικά κέντρα)

Θέρμης (16 εκλογικά κέντρα)

Καλαμαριάς (13 εκλογικά κέντρα)

Θερμαϊκού (12 εκλογικά κέντρα)

Παύλου Μελά (12 εκλογικά κέντρα)

Αμπελοκήπων – Μενεμένης (11 εκλογικά κέντρα)

Δέλτα (11 εκλογικά κέντρα)

Πυλαίας-Χορτιάτη (10 εκλογικά κέντρα)

Ωραιοκάστου (10 εκλογικά κέντρα)

Ευόσμου – Κορδελιού (8 εκλογικά κέντρα)

 

 

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ΕΥΑΘ σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ;

Η ΕΥΑΘ  Α.Ε. είναι η εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο. Το 74% των μετοχών της ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό που σχεδιάζεται είναι να πωληθεί το 51% των μετοχών της. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης.
Η ΕΥΑΘ Παγίων (η 2η εταιρεία) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δεν έχει μετοχές και ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Μεταξύ των δύο εταιρειών υπάρχει σε ισχύ Σύμβαση Παραχώρησης που, σύμφωνα με την διαδικασία της πώλησης, θα τροποποιηθεί.

Το site του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει κανένα νέο για το θέμα εδω και 1 χρόνο:

http://www.hradf.com/el/portfolio/thessaloniki-water-supply-and-sewerage-company

Το ΤΑΙΠΕΔ ερχόμενο αντιμέτωπο, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, με την αντίδραση των Θεσσαλονικέων (και όχι μόνο) στο εγχείρημα αυτό σπεύδει να κινήσει κάποιες διαδικασίες πριν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι κινήσεις αυτές είναι «εκτιμητικές» της περιουσίας της ΕΥΑΘ.

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας τι σχέση έχει;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε στην ολομέλεια του την ακύρωση της μεταβίβασης των δύο εταιρειών στο ΤΑΙΠΕΔ με το σκεπτικό ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό πρέπει να γραφτεί καθαρά και το ΣτΕ είναι σε αυτή την διαδικασία προς το παρόν.

 

 

Τι νόημα έχει να γίνει το δημοψήφισμα;

Το δημοψήφισμα «τρέχει» γιατί ζητήθηκε αποφασιστικά από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Κανένα κόμμα, καμία ιδεολογία και κανένας ήρωας δεν μπορεί ούτε να μας στερήσει, ούτε να μας παραχωρήσει το δικαίωμα μας στο Νερό. Τα δικαίωμα αυτό είναι για αυτούς που είναι αποφασισμένοι να το υπερασπιστούν.

 

 

 

 


One thought on “FAQ – Ερωτήσεις / Απαντήσεις

  • Γιάννης Ν. Κρεστενίτης

    Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι η εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο. Το 74% των μετοχών της ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό που σχεδιάζεται είναι να πωληθεί το 51% των μετοχών της. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης.
    Η ΕΥΑΘ Παγίων (η 2η εταιρεία) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δεν έχει μετοχές και ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Μεταξύ των δύο εταιρειών υπάρχει σε ισχύ Σύμβαση Παραχώρησης που, σύμφωνα με την διαδικασία της πώλησης, θα τροποποιηθεί.

Comments are closed.